Zajednički kamp Kidrikula i Quercusa

Zajednički kamp izviđačkih skupina Kidrikula i Quercusa se održao na grobničkom polju kod Rijeke od 5-7. 09. 2008.