Prisega

Prisega za Poletarce

Budući da me Isus voli, uvijek ću davati sve od sebe!
Božjom milošću
bit ću čist, ljubazan i vjeran.
Pridržavat ću se zakona izviđača,
bit ću sluga Bogu, a prijatelj čovjeku.

 

Prisega za Izviđače i Scoute

S Isusom Kristom naprijed radosno i hrabro!
Isus me voli! Uvijek je i svuda sa mnom.
Želim slušati i štovati Njegovu riječ.
Njegovom moći želim biti prijatelj,
častan, pouzdan, spreman oprostiti,
i uvijek drugome poslužiti.
Želim da svi spoznaju Isusovu ljubav.
Priroda i ljudi Božja su stvorenja.
Zato želim učiti, želim preuzeti punu odgovornost
i odgovorno živjeti.