Podjela marama

Pčelice i poletarci (6-11 god)

 

Planinke i izviđači (12-15 god.)

 

Scout-marama (od 16 god.)