Master-Guide

  • Dob: 18 godina
  • Vještarstva: dvanaest
  • Vrijeme: godinu dana nakon polaganja ispita za Guida
  • Uzica: crvena
  • Prisustvoanje: na šest seminara za izviđače