KID Rakovi na bogoslužju

KID Rakovi pripremili posebno izviđačko bogoslužje.