Izviđački kamp u Dražu

Od 7. – 11. 06. 2007. u Dražu je održan izviđački kamp na kojem su bili prisutni izviđači iz Zagreba, Osijeka i Draža.