Guide

  • Dob: 16 godina
  • Vještarstva: deset (Ekologija, Pripovijedanje)
  • Vrijeme: šest mjeseci nakon polaganja ispita za Rangera
  • Uzica: plava
  • Prisustvovanje: na tri seminara za izviđače