FIRST CAMP 2012

U Noskovcima kod Slatine je od 7. do 10. lipnja 2012. održan izviđački FIRST CAMP ’12.