Andautonija

U samom parku mogu se vidjeti iskopine dijela rimske zgrade iz 1.st. za koju se smatra da je služila kao javno kupalište, a kasnije kao stanbena zgrada. U parku su dostupne brojne aktivnosti i radionice kao što su izrada glinenog posuđa, igranje rimskih igara, sastavljanje razbijenog posuđa, isprobavanje klasičnih rimskih nošnji, iskapanje predmeta u pješčaniku za najmanje ili pak kušanje najomiljenije hrane Rimljana. Izviđači su posjetili i Muzej rimskih mirisa u kojemu su izloženi najčesće korišteni mirisi i začini. Svatko tko je želio mogao je iskoristiti priliku da napravi vlastiti miris,uz simboličnu donaciju.

Adriana Brzović