Izviđački vikend KID-a Ihtusi

 

Ovaj vikend smo proveli na istoj lokaciji, ali na različitom mjestu, sa istim ljudima koji su postali novu ljudi u našim očima. ATVU nam je izišao u susret te smo kao skupina izviđača spavali u vrećama za spavanje u prostorijama ATVU-a. Nekoliko novih stvari je doprinijelo našem dubljem upoznavanju, dijeljenju iskustava i jačanju prijateljstva. Osim dobro društva, hrane i mudrih razgovora, kao pravi izviđači mi smo od staroga i nekorisnoga napravili zanimljive predmete. Od stare žarulje, malo zemlje, kamenja i mahovine napravili smo izvrsne i jedinstvene dekoracije koje nas podsjećaju na vrijednost i ljepotu prirode koja nas okružuje.

Petak Tkalčec

08

07

06

04

03

02

01